Vietnamese Congregation

2013 Lunar Calendar Celebration

Baptismal Service Easter Sunday
Baptismal Service Easter Sunday

The Vietnamese Congregation meets weekly at the following times:

 • Tuesdays at 7:30pm: Badminton at Kew Church Hall
 • Wednesdays at 6:30pm: Bible Discovery at RMIT and Melbourne University, for students and young adults
 • Saturdays at 8:30am: Prayer meeting at North Richmond
 • Thursday at 7:30pm: Bible Class at Fitzroy
 • Fridays at 7:30pm: Bible Class at Kew Church Hall
 • SUNDAY at 11:00 am: Youth Group at Kew Church Hall
 • SUNDAY at 1:30 pm: Worship at Kew Church Hall
 • SUNDAY at 4:00pm: Fellowship Meal at Kew Church Hall
 • SUNDAY at 5:30pm: Sport at Kew Baptist Church Hall

2015 Leadership Team:

 • Senior Pastor Khoi Doan       email: khoihungdoan@gmail.com
 • Ms. Huong Nguyen (treasurer and youth leader)
 • Ms. Thanh Do (deacon)
 • Ms. Van Lam (deacon)
 • Ms. Chi Nguyen (deacon)

Church Contact: Pastor Khoi Doan vn.kewbc@gmail.com  0416 085 366

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Kew là nhóm tín hữu người Việt đến từ nhiều nơi tại Melbourne.  Chúng tôi họp lại để tôn thờ Chúa, cùng học hỏi, tâm tình, khích lệ và nâng đỡ nhau.  Hội thánh có những buổi sinh hoạt, thờ phượng, có tiêng Anh lẫn tiếng Việt, cho người lớn và cho các em trẻ.  Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả mọi người đến kết thân cùng chúng tôi.  Xin liên lạc theo chi tiết bên trên.

891854_655536937812127_1463731700_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *