Mark Gellie

Before working at KSR, Mark was a pastor at One Hope Baptist Church in Geelong and was coordinating the Red Frogs University program across Australia.

Continue reading

Amy Gellie

Amy has had 17 years of voluntary ministry experience in youth and women’s leadership, as a Youth For Christ intern, in Red Frog’s, as a brothel support chaplain and as a Sunday school teacher.

Continue reading

Khoi Doan

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Kew là nhóm tín hữu người Việt đến từ nhiều nơi tại Melbourne. Chúng tôi họp lại để tôn thờ Chúa, cùng học hỏi, tâm tình, khích lệ và nâng đỡ nhau. Hội thánh có những buổi sinh hoạt, thờ phượng, có...

Continue reading

Tom Black

Tom has been a part of the Kew Baptist Church community since 2017, when he moved to Melbourne to complete his Bachelor of Commerce at the University of Melbourne.

Continue reading