Khoi Doan

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Kew là nhóm tín hữu người Việt đến từ nhiều nơi tại Melbourne. Chúng tôi họp lại để tôn thờ Chúa, cùng học hỏi, tâm tình, khích lệ và nâng đỡ nhau. Hội thánh có những buổi sinh hoạt, thờ phượng, có tiếng Anh lẫn tiếng Việt, cho người lớn và cho các em trẻ. Hội thánh cũng có những mục vụ xã hội và truyền giáo trong ngoài nước. Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả mọi người đến kết thân cùng chúng tôi. Xin liên lạc theo chi tiết bên trên.

THE VIETNAMESE CONGREGATION MEETS WEEKLY AT THE FOLLOWING TIMES:
Thursday at 7:00pm: Bible Class at Fitzroy
Fridays at 7:00pm: Bible Classes at Kew Church Hall (youths and adults)
Saturdays at 8:00am: Prayer Meeting at North Richmond
SUNDAY at 12:00 pm: Young Adults Prayer Meeting at Kew Church Hall
SUNDAY at 1:30 pm: Worship at Kew Church Hall
SUNDAY at 4:00pm: Fellowship Meal at Kew Church Hall

LEADERSHIP TEAM (as at 2017):
Senior Pastor Khoi Doan (email: khoihungdoan@gmail.com phone: 0416 085 366)
Ms. Huong Nguyen (Treasurer and youth leader)
Ms. Chi Nguyen (Secretary)
Ms. Van Lam (Deacon)
Ms. Christina Dao Ly (With A Mission Director)