Vietnamese Congregation

Heart of the congregation: thanksgiving and reflection gathering after a major event

 

Lunar New Year colourful celebration

Regular bible studies each week

Baptism and discipling

Proclaim the goodnews!

Senior Pastor Khoi Doan and wife, Karen Hanh Doan

Fund Raising for mission!

Living with a mission!

The Vietnamese Congregation meets weekly at the following times:

 • Thursday at 7:00pm: Bible Class at Fitzroy
 • Fridays at 7:00pm: Bible Classes at Kew Church Hall (youths and adults)
 • Saturdays at 8:00am: Prayer Meeting at North Richmond
 • SUNDAY at 12:00 pm: Young Adults Prayer Meeting at Kew Church Hall
 • SUNDAY at 1:30 pm:  Worship at Kew Church Hall
 • SUNDAY at 4:00pm: Fellowship Meal at Kew Church Hall

2017 Leadership Team:

 • Senior Pastor Khoi Doan    (email: khoihungdoan@gmail.com phone: 0416 085 366)
 • Assisting Pastor – (TBA in December 2017)
 • Ms. Huong Nguyen (treasurer and youth leader)
 • Ms. Chi Nguyen (Secretary)
 • Ms. Van Lam (deacon)
 • Ms. Christina Dao Ly (With A Mission Director)

Church email: vn.kewbc@gmail.com 

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Kew là nhóm tín hữu người Việt đến từ nhiều nơi tại Melbourne.  Chúng tôi họp lại để tôn thờ Chúa, cùng học hỏi, tâm tình, khích lệ và nâng đỡ nhau.  Hội thánh có những buổi sinh hoạt, thờ phượng, có tiếng Anh lẫn tiếng Việt, cho người lớn và cho các em trẻ.  Hội thánh cũng có những mục vụ xã hội và truyền giáo trong ngoài nước.  Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả mọi người đến kết thân cùng chúng tôi.  Xin liên lạc theo chi tiết bên trên.

891854_655536937812127_1463731700_o