Rev. Nicholas Tuohy

Nicholas has been in local church pastoral leadership for 22 years, and Senior Pastor at Kew Baptist since 2011.

Lauren Pickering

After several years as a church administrator and worship coordinator, Lauren began to sense a longer-term call to pastoral ministry.

Amy Gellie

Amy has had 17 years of voluntary ministry experience in youth and women’s leadership, as a Youth For Christ intern, in Red Frog’s, as a brothel support chaplain and as a Sunday school teacher.

Amanda Tuohy

Amanda has served in churches for 30 years in leadership, preaching, pastoral care, mentoring and music ministry.

Khoi Doan

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Kew là nhóm tín hữu người Việt đến từ nhiều nơi tại Melbourne. Chúng tôi họp lại để tôn thờ Chúa, cùng học hỏi, tâm tình, khích lệ và nâng đỡ nhau. Hội thánh có những buổi sinh hoạt, thờ phượng, có...